View site in English

Alltwalis Windfarm


Croeso
Am Statkraft
Cronfa Fudd Gymunedol
Cwestiynau a ofynnir yn fynych
Cysylltwch ni

Lleolir Fferm Wynt Alltwalis i'r gogledd o Gaerfyrddin yng Nghymru, ac y mae iddi 10 tyrbin gwynt gydag uchder blaen o 110 metr. Mae i'r prosiect gynhwyster cyfunol o 23MW ac y mae wedi bod yn weithredol ers Rhagfyr 2009.


Mewn blwyddyn nodweddiadol, disgwylir i Fferm Wynt Alltwalis eneradu 64 GWh. Mae hyn un waith ar ddeg fwy nag anghenion ynni adran etholiadol Llanfihangel-ar-Arth , Sir Gaerfyrddin, a cheir digon o bwer i dros 16,000 o dai lleol, sef ddwywaith nifer y cartrefi yn nhref Caerfyrddin.

Statkraft Wind UK Ltd yn unig sydd biau hi.

Click here to view the site in English.