Diwrnod Hwyl Cymuned Fferm Wynt Allwalis

Croeso

Mae Fferm Wynt Alltwalis ger Coedwig Brechfa i’r gogledd o Gaerfyrddin,
ac mae wedi bod ar waith ers 2009.

Ffeithiau Allweddol

Nifer y tyrbinau

10

Capasiti

23mw

Cyfatebol cartrefi a wasanaethir

16,466*

Lleoliad Fferm Wynt Alltwalis