Nant Y Moch Dam, Rheidol

Gwybodaeth am Statkraft

Statkraft yw cynhyrchydd ynni adnewyddadwy mwyaf Ewrop
a bu’n gweithredu yn y DU ers 2006.

Statkraft yw cynhyrchydd ynni adnewyddadwy mwyaf Ewrop. Yn y DU, rydym yn datblygu, yn berchen ar, ac yn gweithredu cyfleusterau cynhyrchu pŵer adnewyddadwy, ac rydym hefyd yn ymwneud â masnachu a tharddiad pŵer o’n prosiectau ein hunain a phrosiectau trydydd partïon. Ers 2009, rydym wedi buddsoddi dros £1.4 biliwn mewn seilwaith ynni adnewyddadwy, ac mae ein cytundebau prynu pŵer wedi cefnogi mwy na £3.5 biliwn o fuddsoddiad mewn prosiectau annibynnol.

Mae ein portffolio yn cynnwys tair fferm wynt ar y tir ledled y DU a Gwaith Ynni Dŵr Rheidol ger Aberystwyth yn y Canolbarth. Rydym yn gweithredu Fferm Wynt ar y môr Sheringham Shoal, ac rydym yn cydweithio â’n partneriaid Statoil and Masdar ar hyn o bryd i adeiladu Fferm Wynt ar y môr Dudgeon. Mae’r ddwy fferm wynt oddi ar arfordir Gogledd Norfolk.

Fferm Wynt Andershaw

Mae Fferm Wynt Andershaw yn Ne Lanarkshire, yn yr Alban, ac ar ôl cael ei chwblhau bydd yn cynnwys 11 tyrbin a fydd gallu cyflenwi ynni i dros 25,773 o gartrefi.

Fferm Wynt Baillie

Mae Fferm Wynt Baillie ger Thurso yn yr Alban, ac mae 21 tyrbin ar y safle sy’n cyflenwi ynni i dros 37,943 o gartrefi.

Fferm Wynt Berry Burn

Mae Fferm Wynt Berry Burn i’r de o Forres, yn Moray yn yr Alban, ac mae 29 tyrbin ar y safle sy’n diwallu anghenion ynni blynyddol bron i 47,966 o gartrefi.

Ewch i wefan Statkraft am ragor o wybodaeth.