Diwrnod Hwyl Cymuned Fferm Wynt Allwalis

About cookies

Mae gwefannau Statkraft yn defnyddio cwcis. Er mwyn defnyddio unrhyw un o’n gwefannau yn y ffordd y’u bwriadwyd, mae angen i chi dderbyn cwcis yn eich porwr.

Trwy fynd i wefannau Statkraft a ffurfweddu’ch porwr gwe i dderbyn cwcis, rydych chi’n caniatáu i ni ddefnyddio cwcis i weithredu ein gwefannau.

Beth yw cwcis? Ffeiliau testun bach sy’n cynnwys data yw cwcis, ac fe’u crëir gan y wefan rydych chi wedi ymweld â hi. Maent yn cael eu storio ar gyfrifiadur y defnyddiwr ac mae ganddynt wahanol amcanion e.e. galluogi’r defnyddiwr i gyflawni gwahanol swyddogaethau, crynhoi ystadegau defnydd ac ati. Mae yna ddau fath o gwci: - Cwci parhaus. Mae’r cwci hwn yn cael ei arbed ar gyfrifiadur y defnyddiwr am gyfnod penodol cyn cael ei ddileu. – Cwci sesiwn. Mae cwci sesiwn yn cael ei storio dros dro yng nghof y cyfrifiadur tra bod y defnyddiwr yn pori’r wefan. Mae’r cwci sesiwn yn cael ei ddileu pan fydd y porwr gwe’n cael ei gau.

Pa gwcis sydd ar Statkraft? Mae Statkraft yn defnyddio cwcis parhaus a chwcis sesiwn. Mae rhai o’r cwcis hyn yn angenrheidiol er mwyn i’r gwefannau weithio yn ôl y disgwyl.

Mae adnodd dadansoddi ystadegau’r wef, Statkraft, yn defnyddio Google Analytics i gael gwell dealltwriaeth o sut mae pobl yn defnyddio’r wefan. Diben hyn yw gwella cynnwys, dull gwe-lywio a strwythur y gwefannau. Mae Google Analytics yn defnyddio cwcis parti cyntaf i adrodd ar sut mae pobl yn rhyngweithio ar eich gwefan. Defnyddir y cwcis hyn i storio gwybodaeth na ellir ei defnyddio i’ch adnabod. Nid yw porwyr yn rhannu cwcis parti cyntaf ar draws parthau. Ni all data Google Analytics gael ei rannu heb ganiatâd y cwsmer, ac eithrio o dan amgylchiadau cyfyngedig penodol, megis os yw’n ofynnol o dan y gyfraith. Gall defnyddwyr nad ydynt am i ddata ar eu hymweliad gael ei adrodd gan Google Analytics JavaScript osod ychwanegyn porwr optio allan Google Analytics. Nid yw ychwanegyn porwr optio allan Google Analytics yn atal gwybodaeth rhag cael ei hanfon at y wefan ei hun neu mewn ffyrdd eraill at wasanaethau dadansoddi gwe. I ddysgu mwy am ychwanegyn porwr optio allan Google Analytics, ewch i (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Sut alla i ddileu cwcis? Os na fyddwch chi’n derbyn defnyddio cwcis, gallwch ddileu cwcis yng ngosodiadau diogelwch eich porwr gwe. I gael gwybodaeth am sut i ddileu cwcis yn eich porwr gwe, ewch i http://www.wikihow.com/Clear-Your-Browser's-Cookies.

- I ddysgu mwy, ewch i: http://www.statkraft.com/About-cookies/#sthash.5RdsomX6.dpuf